Rózne

Kuba rezygnuje z dwóch walut dla miejscowych i przyjezdnych!

Oferta od , 8. sty. 2021 11.04
Drodzy Piraci, każdy, kto był na Kubie, miał do czynienia z systemem dwóch równoległych walut: CUC, wymienialnego peso używanego tylko przez turystów, a zatem akceptowanego przez hotele, casas particular, taksówki, restauracje i towary luksusowe oraz CUP (nazywany na wyspie moneda nacional), wspólna waluta używana przez Kubańczyków i pojedynczych turystów w rzadkich przypadkach (jedzenie uliczne, transport lokalny).
Ale od 1 stycznia tego roku nie ma już podziału! Jedyną walutą w obiegu (z wyjątkiem okresu przejściowego, aby każdy mógł zmienić tę, która jest poza obiegiem) stał się CUP, wymienny 1 do 24 z dolarem amerykańskim.


System dwuwalutowy narodził się w 1994 r., w latach głębokiego kryzysu gospodarczego kraju po rozpadzie Związku Radzieckiego i końcu pomocy bezpośredniej oraz systemu wymiany gospodarczej z krajami bloku komunistycznego. Aby przeciwdziałać rosnącemu obiegowi dolara, rząd postanowił stworzyć specjalną walutę zakotwiczoną w dolarach: CUC był w rzeczywistości wart 1 dolara, podczas gdy 25 CUP było potrzebne, aby uzyskać 1 CUC. W ten sposób rząd kubański mógłby kontrolować napływ „twardej” waluty, niezbędnej do importu kraju, na który nałożono surowe i bardzo długie embargo.

Jednak z biegiem czasu, zwłaszcza przy coraz większej przestrzeni dla prywatnych inicjatyw gospodarczych, stopniowo przyznawanej na przestrzeni lat, system podwójnej waluty spowodował silne nierówności: wszyscy pracownicy publiczni, w tym ci najbardziej wykwalifikowani, tacy jak lekarze lub menedżerowie, otrzymywali wynagrodzenie CUP, przy średnich pensjach od 20 do 40 euro miesięcznie, podczas gdy rosnąca liczba pracowników branży turystycznej (taksówkarze, prywatni restauratorzy, goście casas specific, itp.) zarabia w CUC, czyli walucie 25x silniejszej i jedynej używanej do zakupu niektórych importowanych towarów konsumpcyjnych. Czyli nawet napiwki turystów (w CUC) wystarczyły, aby kelner zarobił w kilka dni więcej niż dyrektor szpitala publicznego w ciągu miesiąca, a szczęśliwym posiadaczom pensji w CUC udało się przynieść do domu średnią pensję 7 razy większą niż zdecydowana większość kubańczyków.

Kuba rezygnuje z dwóch walut dla miejscowych i przyjezdnych! - 6

Po latach dyskusji, odnoszących się nie tylko do tych nierówności społecznych, ale także do trudności, jakie podwójna waluta narzuciła prywatnym firmom, rząd kubański podjął historyczną decyzję w grudniu ubiegłego roku o zniesieniu CUC i pozostawieniu w mocy tylko CUP. jako pierwszy krok przygotowawczy do dalszych reform gospodarczych. To zapowiadana od lat reforma, ale nieustannie odkładana i wdrażana w innym czasie, gdy kubańska gospodarka potrzebuje płynności, przez miesiące pozbawiona twardej waluty gwarantowanej przez turystykę ze względu na wpływ na ten sektor pandemii koronawirusa.

Bezpośrednim efektem jest jednak silna dewaluacja kubańskiej waluty, która jest teraz warta zaledwie 0,037 dolara z parytetu z dolarem gwarantowanym przez CUC, a ponadto jest w stanie wytrzymać wszystkie wahania, jakie przyniesie rynek.

Dewaluacja oznacza oczywiście inflację, a tym samym wzrost cen dla kubańskiej ludności, aby przeciwdziałać temu rząd zastosował szereg środków, takich jak podwyżka publicznych emerytur i wynagrodzeń (do 5 razy) oraz możliwość kontrolowania ceny niektórych produktów i usług.

Nie jest jeszcze jasne, jak zmienią się doświadczenia turystów po powrocie na wyspę i jaki wpływ będzie miała dewaluacja waluty i inflacja, ale przynajmniej łatwiej będzie zarządzać jedną monetą w portfelu, a mniej czasu zostanie zmarnowane dokonując jednej wymiany, w jednej walucie!

Kuba rezygnuje z dwóch walut dla miejscowych i przyjezdnych! - 4

Kuba rezygnuje z dwóch walut dla miejscowych i przyjezdnych! - 2

Kuba rezygnuje z dwóch walut dla miejscowych i przyjezdnych!

Kuba rezygnuje z dwóch walut dla miejscowych i przyjezdnych!