Rózne

Polityka prywatności dla konkursu internetowego

Oferta od , 1. lut. 2020 12.00

Polityka prywatności dla konkursu internetowego

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym w szczególności, jakiego rodzaju dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przez nas przetwarzane.


1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlin


2. Jakie kategorie moich danych osobowych będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać dane osobowe wskazane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym do konkursu internetowego (imię, nazwisko, adres e-mail) jak również tzw. protokoły komunikacji sieciowej wykonywane przez urządzenia podczas używania naszego systemu IT.


3. Skąd pochodzą te dane?

Dane pochodzą zawsze bezpośrednio od Państwa – są gromadzone na potrzeby uczestnictwa w konkursie internetowym.


4. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane będą moje dane osobowe?

a. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Przetwarzamy dane osobowe celem wykonania zawartej między nami a Państwem umowy dot. udziału w konkursie internetowym. Przetwarzanie ma na celu realizację umownych zobowiązań zaciągniętych przez nas w związku z konkursem internetowym, np. przekazanie oferowanej w ramach konkursu nagrody. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Celem wykonania umowy będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w trakcie zawarcia i obowiązywania umowy. Dotyczy to np. takich Państwa danych jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres i e-mail.

b. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Jeśli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu określonym w danym oświadczeniu zgody. Mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.

c. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ponadto przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zabezpieczenia realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów. Dotyczy to np. komunikacji wewnętrznej pomiędzy podmiotami z tej samej grupy kapitałowej i przetwarzania danych w celach administracyjnych.


5. Czy dane będą przekazywane?

Dostęp do Państwa danych otrzymają wyłącznie ci pracownicy naszego przedsiębiorstwa, względnie grupy kapitałowej, których praca łączy się z operacjami dokonywanymi na danych w celu realizacji umownych lub ustawowych obowiązków. W tych celach Państwa dane mogą być również przetwarzane przez współpracujących z nami zewnętrznych usługodawców, takich jak np.:


Gleam

 • Adres i zasięg działania: Crowd9 PTY LTD, 16 Jacaranda Crescent, Mornington, VIC 3931, Australia,
 • Zgodność z RODO: https://gleam.io/privacy
 • Cel: Obsługa zadań związanych z kampanią HolidayPirates, wykrywanie nielegalnej działalności i nieważnych zgłoszeń podczas konkursów activity, wysyłanie e-maili związanych z kampanią
 • Zbierane dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ID plików cookie, adres IP, ogólna lokalizacja, identyfikacja przeglądarki internetowejAdjust GmbH (Apps)

 • Adres: adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Niemcy
 • Zgodność z RODO: https://www.adjust.com/gdpr/
 • Cel: Pomiar liczby użytkowników ściągających aplikację HolidayPirates i identyfikacja kanału z którego zostali przekierowani.
 • Wszystkie dane opatrzone pseudonimem: pseudonimizowane cookie ID, ID ogłoszenia i ID urządzenia używanego przez daną osobę, zdarzenia w aplikacji mobilnej powiązane z używaniem aplikacji mobilnej przez danego użytkownika (w szczególności logowania i pomyślnego zakończenia transakcji), jednak bez żadnych danych dot. finansów i płatności, zawartość ogłoszenia dostarczonego danemu użytkownikowi oraz, jeśli to stosowne, klasyfikacja grup reklamowych, do których ta osoba należy
 • Informacja nt. dalszego śledzenia użytkownika w aplikacji jest dostępna tutaj.


Emarsys Interactive Services GmbH

Kiedy rozpoczynacie Państwo subskrypcję newslettera na stronie konkursowej, dane będą przesłane do firmy zapewniającej jego obsługę techniczną - naszego partnera Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Niemcy.

 • Cel: subskrypcja do newslettera (podwójna zgoda na uczestnictwo) i otrzymywanie newslettera
 • Przetwarzane dane:
 • Adres e-mail (wymagane)
 • Imię (opcjonalne)
 • Data rejestracji (wypełniane automatycznie)
 • Kraj rejestracji (wypełniane automatycznie)

Kiedy zapisujecie się Państwo do newslettera, Państwa działania (otwieranie e-maili i klikane linki) są zapisywane w naszej bazie danych newslettera.

Państwa dane będą przechowywane do czasu Państwa rezygnacji z subskrypcji. Możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili. Odpowiedni link znajduje się na dole każdego newslettera. Gdy tylko zrezygnujecie Państwo z subskrypcji - przestaniecie Państwo otrzymywać od nas dalsze oferty, a Państwa dane zostaną natychmiast skasowane i nie będą dalej wykorzystywane.

Aby zapoznać się ze szczegółami zapraszamy do lektury naszej Polityki Prywatności:
https://www.wakacyjnipiraci.pl/turystyka/dostawca/o-nas/dataprotection/.


6. Jakie mam prawa?

Zasadniczo przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu i informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych (art. 15 RODO)
 • Prawo sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu.

Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu

w dowolnym momencie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dotyczących Państwa osoby. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub powiązanego z nim profilowania.

Po zgłoszeniu sprzeciwu, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych również do innych celów, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń (zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 6 RODO). W takim przypadku, prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje, jeśli wykażą Państwo istnienie przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.


7. Czy przysługuje mi prawo wniesienia skargi?

Tak, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa prywatność i zasady transparentności są dla nas bardzo ważne. W przypadku pytań służymy Państwu pomocą i prosimy o kontakt.


8. Jak długą zapisane będą moje dane?

Przetwarzamy i zapisujemy Państwa dane na czas realizacji naszych zobowiązań umownych. Dane, które nie są dłużej niezbędne do celu realizacji obowiązków umownych lub ustawowych, są przez nas usuwane, przy czym obowiązują nas okresy przechowywania wymagane na gruncie niemieckich przepisów podatkowych i handlowych (np. § 257 HGB i § 147 AO). Okresy przechowywania wynoszą do 10 lat.

W przypadku, gdy dane są przechowywane w celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń prawnych, okres przedawnienia może wynosić maksymalnie – do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

W przypadku wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych, przetwarzamy te dane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, odwołania zgody.


9. Czy muszę przekazać swoje dane?

W ramach nawiązania z nami stosunku umownego, muszą Państwo przekazać nam dane, które są niezbędne dla realizacji umowy lub do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani na mocy ustawowych przepisów. Brak udostępnienia danych będzie skutkować niemożliwością zawarcia z nami umowy dot. uczestnictwa w konkursie internetowym.Polityka prywatności dla konkursu internetowego