Rózne

Polska na czerwonej liście - Czechy zamykają granice dla Polaków

Oferta od , 6. lis. 2020 10.53

System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwonej) na koronawirusa. Od 9 listopada podróżni z Polski nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. Wyjątki (m. in.):

  • cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19
  • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską
  • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE
  • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej
  • pracownicy transportu międzynarodowego
  • osoby, u których wystąpi nagła konieczność przekroczenia zamkniętej granicy (świadczenie zdrowotne, wypełnić obowiązki narzucone przez sąd, opieka nad bliskimi, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji)
  • osoby, których wjazd na teren kraju jest zgodny z interesem Republiki Czeskiej: pracowników, studentów, uczniów i dyplomatów, powód wjazdu na teren kraju musi jednak być potwierdzony odpowiednim dokumentem

Więcej informacji na stronie rządowej.


CZYTAJ TEŻ:

Polska na czerwonej liście - Czechy zamykają granice dla Polaków

Polska na czerwonej liście - Czechy zamykają granice dla Polaków