Różne
Otwórz się na świat!
Udostępnij
BNP Paribas Poland

Karta Otwarta na Świat dla kochających podróże od BNP Paribas

Konto osobiste wraz z Kartą Otwartą na Świat - nr 1 w Polsce w 2019 roku według serwisu money.pl.

Proponujemy Wam konto osobiste bez opłat za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów oraz polecenie przelewu międzynarodowego. A co najważniejsze, do konta dołączona jest Karta Otwarta na Świat - idealnie dopasowana do użytkowników naszego serwisu!

Dlaczego warto

 • Przewalutowanie dla prawie 160 walut bez dodatkowych kosztów
 • Bezpłatne ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży”
 • Wypłaty gotówki kartą z bankomatów w Polsce za 0zł

Szczegóły

Główne korzyści korzystania z Karty Otwartej na Świat:

 • przewalutowanie dla prawie 160 walut bez dodatkowych kosztów do płatności kartą za granicą [1]

 • bezpłatne ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży”

 • wypłaty gotówki kartą z bankomatów w Polsce

 • wypłaty gotówki z bankomatów Grupy BNP Paribas oraz w ramach Global Alliance za granicą [2]

 • 10 zł za użytkowanie karty debetowej miesięcznie

Atuty korzystania za granicą:

 • tylko jedno przewalutowanie!

 • rozliczenie transakcji następuje po kursie z dnia jej wykonania przez użytkownika

 • przewalutowanie na walutę rachunku dokonywane jest bez dodatkowych kosztów

Jak działa bezpłatne ubezpieczenie "Rezygnacja z podróży"

 • możliwość zwrotu kosztów odwołania zarezerwowanej podróży poniesionych przez ubezpieczonego Kartą lub przelewem z Konta osobistego przed rozpoczęciem podróży w związku z jej rezerwacją/ zawarciem umowy podróży, nie więcej jednak niż do 40 000 zł na jedną osobę na podróż

 • zwrotem może być objętych do 4 osób podróżujących razem z osobą ubezpieczoną (Użytkownikiem Karty)

 • rozbudowana lista dopuszczalnych powodów rezygnacji z podróży objętych ochroną ubezpieczeniową, m.in.: nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek oraz atak terrorystyczny w miejscu docelowym podróży

[1] Transakcje dokonane Kartą Otwartą na Świat Mastercard są przeliczane na walutę rachunku (złoty) z zastosowaniem wyłącznie kursu przeliczenia waluty ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard. Kurs jest udostępniany Bankowi przez ww. organizację i jest prezentowany na stronie internetowej Banku www.bnpparibas.pl. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu wykonania transakcji. Kurs przeliczenia waluty obcej - obowiązujący na dany dzień - jest prezentowany przez Bank od godziny 00.00 i obowiązuje dla wszystkich transakcji płatniczych wykonanych ww. kartą w tym dniu. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie.

[2] Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance za granicą znajduje się na stronie banku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego