Różne
Paszport szczepionkowy - będzie bezpłatny i również w wersji papierowej
Udostępnij
Corona virus, Coronavirus, covid

Szczepienie przeciw COVID-19 nie będzie niezbędne, by móc jechać na wakacje

Szczegóły

Niedawno Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu (Digital Green Certificate) - tzw. "paszportu szczepionkowego", który ma obowiązywać już od 15 czerwca. Finalne decyzje nie zostały jeszcze podjęte Unia Europejska rozważa istnienie dokument w formie elektronicznej oraz papierowej. "Paszport szczepionkowy" ma ułatwić bezpieczne poruszanie się po terenie UE w czasie pandemii Covid-19. Zielony Certyfikat otrzymają osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz osoby, które przed podróżą otrzymają negatywny wynik testu na koronawirusa. Certyfikat ma być ważny w państwach członkowskich Unii i dla obywateli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Certyfikat ma pomóc w ożywieniu turystyki w Europie i zwiększyć bezpieczeństwo podróżowania. Na razie to wciąż wyłącznie propozycja - będzie ją musiał zaakceptować m.in. Parlament Europejski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że nazywanie dokumentu "paszportem" jest "bardzo niefortunne", bo wtedy traktowany jest "jako pewien dokument, który umożliwia lub odbiera możliwość chociażby przekraczania granicy. A ten dokument - bo nie chcę go absolutnie nazywać paszportem, na pewno takiego ciężaru gatunkowego nie będzie miał".

Certyfikat nie ma na celu utrudnienia podróży. Nie będzie konieczny, by wyjechać za granicę. Nie będzie też płatny. Zielony Certyfikat ma ułatwić zagraniczne wyjazdy osobom zaszczepionym i innym, o których można zakładać, że "nie zarażają".

O sposobie wykorzystywania Certyfikatu mają decydować same państwa Unii. Mogą przykładowo zadecydować, że wprowadzą epidemiczne obostrzenia i obowiązek posiadania certyfikatu, by można się było dostać np. do określonego regionu. Czyli jednak jak paszport...
Jeśli jednak jakiś kraj Unii nadal będzie wymagał od posiadaczy Certyfikatu poddania się kwarantannie czy zrobienia testu na COVID-19, będzie musiał powiadomić o tym Komisję Europejską i pozostałe państwa członkowskie UE oraz uzasadnić swoją decyzję.

Wygląda na dość pewne, że jeśli "paszport" zostanie wprowadzony - będzie dostępny w formie cyfrowej z że jego zdaniem używanie sformułowania "paszport" w tym kontekście jest "bardzo niefortunne", bo wtedy oceniany jest on "jako pewien dokument, który umożliwia lub odbiera możliwość chociażby przekraczania granicy. A ten dokument – bo nie chcę go absolutnie nazywać paszportem, na pewno takiego ciężaru gatunkowego nie będzie miał" , mającymi być dowodem na autentyczność certyfikatu. Dokument ma mieć 2 wersje językowe: angielską i właściwą dla danego kraju. Trwają dyskusje nad wersją papierową.

Na twitterowym profilu Szczepimy Się Centrum Informacyjne Rządu można przeczytać: "Szczepienia nie będą warunkiem koniecznym do podróży za granicę. Zielony Certyfikat ma służyć jako dowód zaszczepienia, negatywnego testu lub statusu ozdrowieńca. To uspójni i ułatwi przemieszczanie się bez konieczności kwarantanny lub dodatkowych testów w krajach UE".

Partner Link none

Certyfikatem będą mogli posługiwać się

  • obywatele Unii

  • członkowie ich rodzin (niezależnie od obywatelstwa)

  • obywatele państw spoza UE mieszkających w krajach unijnych

  • odwiedzający mający prawo podróżować do innych państw członkowskich

Źródło: BUSINESS INSIDER

Tagi

KoronawirusEuropa