Różne
Nowe zasady kwarantanny w Polsce
Udostępnij
airport

Ozdrowieńcy zwolnieni!

Gdzie

  • Polska

Szczegóły

Zmieniły się zasady dot. kwarantanny po wjeździe do Polski. Teraz już nie tylko osoby, które zostały zaszczepione 2 dawkami szczepionki, ale również ozdrowieńcy (osoby, które przeszły w ostatnim czasie Covid-19) nie muszą odbywać kwarantanny po przyjeździe do kraju. Rząd zmienił rozporządzenie i listę wyjątków od obowiązku kwarantanny.

Jak to działa?

W Dzienniku Ustaw czytamy: "Obowiązku (kwarantanny) nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej: przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej."

Te osoby "są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2." Najczęściej oznacza to (przynajmniej w innych krajach) okazanie:

  • zaświadczenia lekarskiego (np. po pobycie w szpitalu)

  • albo pozytywnego wyniku testu na Covid-19 z przeszłości

Nie wiadomo jeszcze, czy testy na przeciwciała również będą akceptowane.

Aktualne przepisy dot. kwarantanny

Przypominamy, że aktualnie wszystkie osoby przyjeżdżające z zagranicy do Polski są objęte obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny. Nie dotyczy to osób, które podróżują wewnątrz Unii Europejskiej i przekraczają polską granicę samochodem albo pieszo. Kwarantanną obejmuje osoby podróżujące transportem zbiorowym. Wyjątek stanowią podróżni przybywający z Czech i Słowacji - takie osoby są zobowiązane do odbycia kwarantanny niezależnie od środka transportu.

Tagi

KoronawirusMaj